Ben-Gurion's Career Fair

יצירת קשר

ליצירת קשר ולשאלות בנושאי היריד ניתן להשאיר פרטים בטופס המצורף כאן:

 

ניתן לשלוח מייל לכתובת הזו:

 להנגשת האירועים יש לפנות למרכז לפיתוח קריירה, עד 3 ימים טרום האירוע, במייל: yarid@bgu.ac.il