Ben-Gurion's Career Fair

דף פרטי תשלום והרשמה

מילוי פרטים ותשלום עבור השתתפות ביריד

להשלמת התהליך, אנו זקוקים לפרטים נוספים על החברה. מלאו את הפרטים בלחיצה על הכפתור, ולאחר מכן יש לשלם באמצעות אחד מהקישורים המצורפים למטה.

על מנת לקבל אישור סופי להשתתפות ביריד, יש לשלם את דמי ההשתתפות בסך של 1,000 ש"ח.

 ישנן שתי אפשרויות לביצוע התשלום:

תשלום באשראי

בלחיצה על הכפתור תעברו לעמוד תשלום מאובטח. מלאו שם את פרטי החברה והאשראי – והקבלה תישלח אליכם באופן אוטומטי לאחר ביצוע התשלום.

חתימה על טופס התקשרות

במידה ותבחרו באפשרות זו, עליכם ללחוץ על הכפתור ולהוריד את טופס ההתקשרות המצורף. הדפיסו אותו, מלאו את כל הפרטים ולבסוף על מורשה חתימה מטעמכם לחתום עליו, בתוספת חותמת של החברה.
כשתסיימו, סרקו את הטופס החתום ושלחו אלינו למייל: yarid@bgu.ac.il.
לאחר מכן אנו נשלח אליכם חשבונית לתשלום. 

yarid@bgu.ac.il

073-7500911
(שלוחה 211)

סיון טיאר
050-2029806